Komentari Sava "sava" M.Zagreb

Ova kompanija je prevarila i oštetila toliko ljudi da bi joj trebalo odmah oduzet licencu i zabranit poslovanje!