O broju 11880

Tvrtka Imenik d.o.o. pruža uslugu službe davanja informacija za sve brojeve (svi telefonski i mobilni brojevi na području Republike Hrvatske).
Info telefon 988 se ugasio. Sve informacije koje ste do sada tražili na broju 988, od sada možete dobiti na broju 11880.

11880 info telefon