27.05.2011. | Press konferencija

PRESS KIT

Imenik d.o.o. objavljuje početak pružanja usluge telefonskih informacija na broju 11880

INFORMATIVNI PAKET ( 3 MB - zip )

Tvrtka Imenik d.o.o. je nositelj koncesije za pružanje usluge sveobuhvatnog telefonskog imenika od listopada 2010. godine, a slijedom odluke Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM).

Raspisivanju natječaja za dodjelu koncesije za pružanje usluge sveobuhvatnog telefonskog imenika prethodila je javna rasprava nakon koje je zakonodavac donio pravni okvir u kojem će poslovati budući koncesionar. Proteklih mjeseci, djelatnici tvrtke Imenik d.o.o. su vršili intenzivne konzultacije s postojećim operatorima i pripremali infrastrukturu koja će osigurati kvalitetno i brzo pružanje usluga telefonskog imenika te dogovarali način dostave i obrade podataka o pretplatnicima.

Budući da je uspostavljena procedura razmjene podataka s postojećim operatorima i da je infrastruktura za službu za korisnike spremna, tvrtka Imenik d.o.o. pokreće uslugu pružanja telefonskih informacija o pretplatnicima u Republici Hrvatskoj bez obzira na kojem operatoru se pretplatnici nalaze.

Prema odluci HAKOM-a, tvrtka Imenik d.o.o. kao koncesionar je dužni, pružati i sljedeće usluge:

Broj koji je dodijeljen tvrtki Imenik d.o.o. je 11880 i dostupan je krajnjim korisnicima od 10.05.2011, a cijena poziva ovisi o svakom pojedinačnom telekom operatoru. Nadležna državna tijela će, u suradnji s koncesionarima, voditi računa da novi način pružanja usluge telefonskog imenika krajnjem korisniku pruža kvalitetnu i brzu uslugu za povoljnu cijenu, te da se zakonski okvir u potpunosti poštuje.

Pokretanjem ove usluge Republika Hrvatska se pridružuje zemljama koje su u potpunosti regulirale uslugu sveobuhvatnog pružanja telefonskih informacija. Ovim aktom prekida se loša praksa u kojoj jedan od postojećih operatora ima monopol na ovakvu uslugu, odnosno da svaki operator ima podatke samo o svojim korisnicima. Pružanjem usluge sveobuhvatnog telefonskog imenika, građani mogu dobiti podatke o pretplatnicima bez obzira na kojem operatoru se isti nalaze.

U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima, slobodno se obratite na niže navedene kontakte ili preuzmite informativni paket u kojem se nalaze sve detaljne informacije.

Srdačan pozdrav,
Krešo Troha, direktor

Imenik d.o.o.
Petra Grgeca 9, Zagreb
tel. 01/5508 560
e-mail: info@imenik.hr