CROATIA OSIGURANJE D.D. 


10410 Velika Gorica, Hrvatske bratske zajednice 1


KARTAKontakt Namjena
+385 (1) 633 2000 centrala
+385 (1) 633 2290 poslovnica Trešnjevka
+385 (1) 633 2551 sektor za aktuarske poslove
+385 (1) 633 2701 sektor za informatičku potporu poslovnih procesa
+385 (1) 633 2201 sektor za korporativno upravljanje, gospodarenje imovinom i nabavu
+385 (1) 633 2301 sektor za osiguranje auto odgovornosti i auto kaska
+385 (1) 633 2420 sektor za osiguranje imovine i reosiguranje
+385 (1) 633 2360 sektor za osiguranje prijevoza i kredita
+385 (1) 633 2460 sektor za osobna neživotna osiguranja
+385 (1) 633 2220 sektor za pravne, kadrovske opće poslove
+385 (1) 633 2528 sektor za prodaju i marketing
+385 (1) 633 3133 sektor za računovodstvo i poslovno izvješćivanje
+385 (1) 633 2130 sektor za reviziju i kontrolu
+385 (1) 633 2270 sektor za upravljanje procesima naknade šteta
+385 (1) 633 2601 sektor za životna osiguranja
+385 (1) 456 0021 služba za procjenu i likvidaciju šteta
+385 (1) 539 3111 telefaks
+385 (1) 633 2298 telefaks
+385 (1) 633 2930 telefaks


Detaljnije informacije možete dobiti na info telefonu 11 88 0.


Još nema komentara za CROATIA OSIGURANJE D.D..     BUDITE PRVI!Da bi napisali komentar morate se prijaviti.      PRIJAVA »