Komentari Stjepan "hekler" L.Varaždin

Mogu samo pohvaliti na stručnosti, pristupačnosti, pravovremenosti.Spasio mi peseka u dva navrata.Velika mu hvala.


Prije jednog mjeseca