Komentari Ivka "Nemanadimka" B.Zadar

Molim obrisati broj Fax-a 023 333 328 jer je nevažeći.

Hvala