Komentari sa "KarloV" d.Zagreb

Odlično odrađena reklama, ali oprez da ne nasjednete kao i ja. Prodaju baterije koje brzo gube kapacitet. Ne priznaju garancije.