Da li ste tražili osobu?
Za bolje rezultate poslužite se filterom i sortiranjem ZA BOLJE REZULTATE KORISTITE FILTER
POSLOVNI SUBJEKT
 


Iako ima odlićne web stranice i dobar prostor nikad nikome nebi prporučio da ode u taj restoran jer usluga je na razini nule a ne jedan kako sam dao u ovom komentaru

PRONAĐENO REZULTATA: 2